Ενημέρωση KDE Applications 16.12.3

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 κυκλοφόρησε η τρίτη ενημέρωση σταθεροποίησης της έκδοσης 16.12 των εφαρμογών του KDE, δηλαδή του ενός από τα τρία βασικά αντικείμενα ανάπτυξης της κοινότητας του KDE, μαζί με τον χώρο εργασίας Plasma και το KDE Frameworks.

Καθώς πρόκειται για ενημέρωση σταθεροποίησης, σε αυτήν θα βρούμε μόνο επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις στη μετάφραση. Συνεπώς, αποτελεί μια ενημέρωση που συνίσταται να εγκατασταθεί άμεσα από όλους.

Σημειώνουμε πως σε αυτήν την έκδοση έχουν διορθωθεί περισσότερα από 20 σφάλματα, βελτιώνοντας τη λειτουργία των εφαρμογών kdepim, ark, filelight, gwenview, kate, kdenlive, okular όπως επίσης και αρκετών άλλων εφαρμογών.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι ακριβώς έχει αλλάξει με αυτήν την έκδοση, δείτε τη σχετική σελίδα.