Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πρώτα απ' όλα οι δεσμοί που αφορούν στην ομάδα, στο server KDE l10n

Τεκμηρίωση των βασικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στη μετάφραση του KDE

Μερικά δικτυακά λεξικά που μπορεί να φανούν χρήσιμα κατά τη μετάφραση

Στη συνέχεια μερικοί δεσμοί που έχουν σχέση με το KDE

Και τέλος μερικοί δεσμοί σε ελληνικά sites που έχουν σχέση με το linux γενικότερα

  • linux.gr - Το linux στην Ελλάδα
  • hellug.gr - Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδας
  • ellak.gr - Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ
  • open-source.gr - Μία πρωτοβουλία του ΕΔΕΤ
  • planet.ellak.gr - Πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ
  • linuxformat.gr - Ελληνικό Linux Format